کوچ وبلاگ نویس های ایرانی به شبکه های اجتماعی؛
گزارش واشنگتن پست درباره افول وبلاگ ها در ایران

درباره علت توقف وبلاگ نویسی، نظرسنجی واشگتن پست نشان می دهد 27 درصد افراد به علت مسائل شخصی، 22 درصد به علت وقت گذراندن بیش از حد در شبکه های اجتماعی و 8 درصد هم به علت ترس از سانسور، وبلاگ را رها کرده اند.

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از مشرق، وزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به وضعیت وبلاگ نویسی درایران پرداخته و نوشته که اکثر بلاگرها در سال های اخیر به شبکه های اجتماعی کوچ کرده اند.

این روزنامه دوره زمانی سال های 2000 تا 2009 را به عنوان اوج رونقوبلاگ نویسی در ایران معرفی کرده که طی آن صدها هزار ایرانی با به راه انداختنوبلاگ های شخصی به بیان دیدگاه ها و مطالب خود می پرداختند.

به نوشته واشنگتن پست، وبلاگ ها طی یک دهه، توانستند نقش مهمی دربازتعریف فضای گفتمان سیاسی ایران بازی کنند.

نویسنده مطلب واشنگتن پست با بیان این که با 165 خواننده وبلاگ ها و20 وبلاگ نویس گفتگو کرده و وضعیت 24 هزار وبلاگ فارسی را مورد بررسی قرار داده،نوشته است: فقط 20 درصد از وبلاگ های فعال در سال های2008 و 2009 در پاییز سال گذشته همچنان فعال مانده بودندو تقریبا 70 درصد وبلاگ ها به حالت نیمه فعال درآمده بودند که ماهانه فقط یک مطلب منتشر می کردند.

بر اساس این نظرسنجی، 53 درصد افراد گفته اند علت تمایل به وبلاگ نویسی، رضایت فردی بوده است. 35 درصد علت وبلاگ نویسی خود را بیان سخنانی که درفضای عمومی نمی توان گفت، اعلام کرده اند. 33 درصد نیز بیان مسائل زندگی روزانه،24 درصد هم به اشتراک گذاشتن اخباری که توسط رسانه های رسمی پوشش داده نمی شوند رادلیل استفاده از وبلاگ عنوان کرده اند.

نظرسنجی واشنگتن پست

در باب علت توقف وبلاگ نویسی نیز نظرسنجی واشگتن پست نشان می دهد 27 درصدافراد به علت مسائل شخصی، 22 درصد به علت وقت گذراندن بیش از حد در شبکه هایاجتماعی و 8 درصد هم به علت ترس از سانسور، وبلاگ را رها کرده اند.

در حالی که واشنگتن پست تلاش کرده وضعیت فیلترینگ را عامل کاهش تمایلایرانی ها به وبلاگ ها معرفی کنند، در همان گزارش بر مبنای نظرسنجی از بلاگرهااعتراف شده که اکثر آنها دلایل شخصی را عامل کناره گیری از وبلاگ نویسی عنوان کرده اند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد اکثر افرادی که از وبلاگ نویسی کناره گیری کرده اند، به استفاده از سایر شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک روی آورده اند.

واشنگتن پست همچنین مدعی شده که وبلاگ های اصلاح طلبان 17 بار بیشتراز وبلاگ های اصولگرایان، فیلتر شده است اما درباره معیار تقسیم بندی وبلاگ ها بهاصلاح طلب و اصولگرا اشاره نکرده است.

واشنگتن پست همچنین نوشته است که استفاده برخی اعضای کابینه دولتروحانی از فیس بوک، بر روند کوچ بلاگرها به سمت شبکه های اجتماعی، اثرگذار بودهاست.

مخالفمموافقم (هنوز نظری داده نشده است! شما نخستین باشید!)
Loading...

(۱) ارســـال نـظــر