جنبش وبلاگی «مُرّ قانون» به بهانه تأکید بر رعایت قانون در پرونده «مهدی هاشمی» و عدم تسلیم قوه قضائیه در برابر فشارهای وارده آغاز شد

«جبهه وبلاگی غدیر» جنبش جدیدی با عنوان «مر قانون» را آغاز کرد.

به گزارش «وبلاگ نیوز»، جنبش «مُر قانون» به همت جبهه وبلاگی غدیر و به بهانه آغاز دادگاهی «مهدی هاشمی» و تأکید بر ادامه دادگاهی وی و عدم تسلیم در برابر فشارهای وارده به قوه قضائیه، آغاز شد.

انتهای پیام/.

مخالفمموافقم (+2 نظر شما, 2 نظر)
Loading...

متاسفم، امکان ارسال ديدگاه وجود نداره!