دوره آموزشی آشنایی با آسیب های فضای مجازی در بیرجند برگزار شد

دوره آموزشی ائمه جماعات و صالحین خراسان جنوبی در راستای آشنایی با سواد و فضای رسانه ای برگزار شد.

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از تسنیم،کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی ظهر امروز در دوره آموزشی ائمه جماعات و صالحین خراسان جنوبی در مورد سواد رسانه ای، اظهار داشت: سواد رسانه ای شامل درک کردن فضای رسانه ای دارا بودن مختصات و اینکه چه کاربردهایی آن فضا دارد تعریف می شود.
صالح اصغری با اشاره به اینکه فضای رسانه ای دو بال به نام های تقوای رسانه ای و سواد رسانه ای دارد، افزود: هر موضوع در رسانه های دنیا که به آن پرداخته می شود یک ساعت معنوی و یک ساعت مادی دارد که قاعده آن را باید در دنیا رسانه فرا گرفته شود.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی تصریح کرد: در وجه معنوی رسانه ای نیز تقوای رسانه ای مضاعف شده است که ابزار رفتاری رسانه ای شناخته می شود.
اصغری بیان کرد: از ابتدای انقلاب در جامعه بحث نهضت سوادآموزی مطرح بوده است که به مرور زمان این نقطه دیگر جایگاه خود را به سواد رسانه ای داده است.
وی افزود: به این دلیل امروزه سواد رسانه ای مطرح است زیرا که در گذشته همگام با نهضت سوادآموزی خواندن و نوشتن به صورت مکتوب و نوشتاری بوده است و در حال حاضر خواندن و نوشتن به صورت فضای مجازی و رسانه ای بیشتر شده است که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی اظهار داشت: سواد رسانه ای امروز به معنای مهارت مبتنی بر تفکر انتقادی است که با تمرین به دست می آید و جان و کلام آن تفکر و اعتقاد است و مخاطب را از حالت انفعال خارج می کند و هر آن چیز که معنا را به شما منقل می کند به مفهوم رسانه امروزه از آن یاد می شود.
وی افزود: رسانه ها از ابتدای خلقیت بشر به صورت شفاهی سپس سنگ نوشته، کتاب بعد آن به وجود آمدن صنعت چاپ، رسانه های جمعی مانند تلویزیون و کامپیوتر تغییر شکل داد که در حال حاضر رسانه ها تعاملی شده اند.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی بیان کرد: در رسانه ها همیشه کنجکاوی کار دست انسان می دهد و باید هوشیارانه در برابر آن عمل کرد و در محیط فرزندان نیز باید این هوشیاری را در مورد رسانه ها به آنها آموزش داد و در شرایط کنونی جامعه مهم ترین نقش آشنای فرزندان در محیط رسانه ای معلمان پرورشی می توانند ایفا کنند.
وی با اشاره به راه های پیگیری و پیشگیری از آسیب های رسانه ای، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر راه گریزی و مقابل با پیشرفت این رسانه ها نیست و باید هم سو و با آشنای کامل با تمامی ضوابط این رسانه ها پیشرفت، مدیریت زمان را از در استفاده از رسانه ها مد نظر داشت.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی اظهار داشت: یکی دیگر از راه های استفاده صحیح مناسب از رسانه ها هدف خود را مبتنی بر استفاده از رسانه ها تعیین و در همین راستا فعالیت انجام شود، آموزش در این راستا فرا گرفته شود، نقاط منفی مدنظر باشد و در انتها برای استفاده بهینه و کم آسیب بودن آن بتوانیم خودمان رسانه ها را تحلیل کنیم.
اصغری تصریح کرد: کانون دریافت احساسات و عواطف خانه است و انسان باید توجه داشته باشد که رسانه در خانه و خانواده جایگزین این احساسات و عواطف نشود.
وی با اشاره به فضاهای مجازی، افزود: گمنامی در فضای مجازی یکی از عوامل گرایش فرد به این رسانه ها است که در طول مدت فرد را وابسته و در صورت استفاده ناصحیح خطرات جبران ناپذیری را به فرد تحمیل می کند.
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی تصریح کرد: به اشتراک گذاری مطالب با افشاگری مطالب تفاوت دارد و در این زمینه ها فرزندان خود را باید هوشیار و آگاهی دادن از تمامی جوانب کار را یادآوری کرد.
انتهای پیام/.

مخالفمموافقم (+1 نظر شما, 1 نظر)
Loading...

متاسفم، امکان ارسال ديدگاه وجود نداره!