با تصمیم شورایعالی فضای مجازی،ابوالحسن فیروزآبادی دبیر این شورا شد

به گزارش وبلاگ نیوز، با تصمیم شورایعالی فضای مجازی،ابوالحسن فیروزآبادی دبیر این شورا شد.

به گزارش وبلاگ نیوز، با تصمیم شورایعالی فضای مجازی،ابوالحسن فیروزآبادی دبیر این شورا شد.

مخالفمموافقم (هنوز نظری داده نشده است! شما نخستین باشید!)
Loading...

متاسفم، امکان ارسال ديدگاه وجود نداره!