بایگانی‌های مرتبط با » آینده پژوهی فرهنگ و ارزش‌ها در فضای مجازی

آینده پژوهی فرهنگ و ارزش‌ها در فضای مجازی در دانشگاه شهید بهشتی

دومین همایش پژوهشی آینده نگری با محوریت آینده پژوهی فرهنگ و ارزش‌ها در فضای مجازی، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

موضوع‌های پیشنهادی: ،