بایگانی‌های مرتبط با » افسانه مظفری

افسانه مظفری؛ استاد علوم ارتباطات

انزوای افراد با استفاده از شبکه‌های اجتماعی

یک استاد علوم ارتباطات معتقد است که استفاده بدون حد و حصر از شبکه‌های اجتماعی در نهایت منجر به منزوی شدن افراد می‌شود. افراد خود را در یک شبکه مجازی گرفتار کرده‌اند و در واقع از ارتباطات اجتماعی واقعی به دور ‌مانده‌‌اند.

موضوع‌های پیشنهادی: