بایگانی‌های مرتبط با » بهداشت سایبری

«بهداشت سایبری» گم شده این روزهای فضای مجازی

امروزه حتی کشورهای غربی که خود تولید کننده بخش اعظمی از محتوای مستهجن در فضای مجازی هستند با خطوط قرمزی که برای خود تعریف کرده‌اند به پالایش فضای مجازی می‌پردازند .

موضوع‌های پیشنهادی: