بایگانی‌های مرتبط با » بهروز اثباتی

فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح؛

مدل شورای عالی فضای مجازی «بی‌نقص» است

سردار اثباتی مدل شورای عالی فضای مجازی را بی‌نقص می‌داند، از نگاه رقابتی وزارت ارتباطات به این شورا انتقاد می‌کند و معتقد است باید برای جا افتادن این مدل مدیریتی، صبر کرد.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ،

استقرار فضای عملیاتی دشمن در محیط مجازی

فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه تهدیدات در فرهنگ سایبر محور است گفت: باید آمادگی کامل برای مقابله با این تهدیدات را داشته باشیم.

موضوع‌های پیشنهادی: ،
سردار اثباتی؛ فرمانده قرارگاه سایبری ستادکل:

شاخص فعالیت‌های سایبری ایران، حرکات دشمن است

سردار بهروز اثباتی می‌گوید که میزان تولیدات در محیط دیتا و دیجیتال قابل سنجش نبوده و شتاب این فعالیت‌ها به گونه‌ای است که دشمن شاخص و مبنای آن است.

موضوع‌های پیشنهادی: ،