بایگانی‌های مرتبط با » جوانان امیدان امام (ره) و ولایت

دشمن به‌دنبال بی‌تفاوت کردن جوانان نسبت به مسائل دینی است

استاد حوزه و دانشگاه گفت بی‌تفاوتی و نفرت جوانان نسبت به کسانی که از دین حرف می‌زنند، از جمله اقداماتی است که دشمن در فضای مجازی آن را دنبال می‌کند تا جوان امروز بی‌تفاوت شود.

موضوع‌های پیشنهادی: