بایگانی‌های مرتبط با » شعر دفاع

پویشی برای تقویت روحیه مدافعان حرم

صفحه اینستاگرام «شعر دفاع» با شعار «روزی یک شعر نذر مدافعان حرم» قصد دارد حداقل روزی یک شعر در این صفحه منتشر کند.

موضوع‌های پیشنهادی: ،