بایگانی‌های مرتبط با » صادق عباسی

مقررات گذاری برای OTTها تا پایان سال جاری

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT ) تا پایان سال جاری خبر داد.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ،