بایگانی‌های مرتبط با » عباس جعفری دولت آبادی

هشدار دادستانی به هنرمندان و ورزشکاران

دادستان تهرانی نسبت به انتشار عکس‌های خصوصی هنرمندان و ورزشکاران در فضای مجازی هشدار داد.

موضوع‌های پیشنهادی:
دادستان تهران:

دستور دادستانی برای فیلتر واتس‌اپ، لاین و تانگو پابرجاست

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر فیلترینگ برخی از نرم‌افزارها گفت: این دستور همچنان پابرجاست و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
دادستان عمومی و انقلاب تهران:

فرصت مناسب دستگاه قضایی به دولت برای رفع بسترمجرمانه فضای مجازی

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دستگاه قضایی سعی کرده فرصت مناسبی به دولت برای رفع بستر مجرمانه از فضای مجازی بدهد و امیدواریم دولت همان طور که وعده داده در خط مصونیت برای مردم حرکت کند.

موضوع‌های پیشنهادی: ،