بایگانی‌های مرتبط با » غدیر، تجلی ولایت و امامت

نخستین جشنواره ملی غدیر، تجلی ولایت و امامت

نام نویسی در جشنواره ملی غدیر، تجلی ولایت و امامت آغاز و تا ۳۱شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

موضوع‌های پیشنهادی: