بایگانی‌های مرتبط با » قاسم محمدی

قاسم محمدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سیاست ما در برخورد با فضای سایبری شکست می‌خورد

این قواعد را هم عرف، هم رویه و هم نظام قضایی درک می‌کند. اما این که ما بیایم قانونی درست بکنیم که از شبکه های بین المللی ماهواره ای تا هفته نامه دو صفحه ای در یک شهر را تجمیع بکنیم، اصلا درست نیست و ضرورتی ندارد.

موضوع‌های پیشنهادی: