بایگانی‌های مرتبط با » لیلا اوتادی

یاد کانال‌های قدیم هم باشیم

بازیگر سینما عنوان کرد: در کانال‌های قدیم رزمنده‌ها درس مردانگى و ازخودگذشتگى به همدیگر آموختند، کاش ما هم در کانال‌ها به یکدیگر مرام و معرفت، رفاقت و دوستى، عشق و وفادارى و عشق به وطن را بیاموزیم.

موضوع‌های پیشنهادی: