بایگانی‌های مرتبط با » مجید رضاییان

شبکه‌های اجتماعی هیچگاه رقیب رسانه‌های رسمی نبوده‌اند

مجید رضاییان – استاد دانشگاه – درباره‌ی لزوم دادن آزادی عمل بیشتر به رسانه‌های رسمی برای پرداختن به خبرها با هدف جلوگیری از انتشار اخبار نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی، معتقد است: رسانه‌های اجتماعی کارشان تولید خبر نیست بلکه آنها به بازنشر اخبار می‌پردازند.

موضوع‌های پیشنهادی:
مجید رضاییان؛ پژوهشگر

شبکه‌های اجتماعی وبلاگ‌ها را به حاشیه بردند

مجید رضاییان از تبعات توسعه شبکه‌های اجتماعی روی وبلاگ‌ها می‌گوید

موضوع‌های پیشنهادی: ،