بایگانی‌های مرتبط با » محیط زیست در فضای مجازی

آغاز به کار جشنواره «محیط زیست در فضای مجازی»

طی مراسمی جشنواره سالیانه«محیط زیست در فضای مجازی» وارد فاز اول کاری خود شد و از تندیس و نشان این جشنواره رونمایی شد.

موضوع‌های پیشنهادی: