بایگانی‌های مرتبط با » مرتضی طاهریان

وبلاگ‌ های مساجد باید قداست خود را حفظ کنند

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی مساجد کشور قداست را از ویژگی ‌های مهم نشریات و وبلاگ‌ های وابسته به مسجد دانست و افزود: نشریات تجربی و وبلاگ‌ های وابسته به مساجد باید قداست داشته و در حفظ آن بکوشند.

موضوع‌های پیشنهادی: