بایگانی‌های مرتبط با » من یمنی هستم

کمپین «من یمنی هستم» آغاز به کار کرد

کمپین «من یمنی هستم» بصورت خودجوش توسط جمعی از دانش‌جویان کشورمان با نشانی‌هایی از جمله www.instagram.com/iam.yemeni در اینستاگرام ایجاد شده و در روزهای اخیر با حمایت مخاطبین مواجه شده است.

موضوع‌های پیشنهادی: ،