بایگانی‌های مرتبط با » مهدی منتظرقائم

یک استاد دانشگاه بیان کرد:

«فرهنگ شبکه‌های اجتماعی فرهنگ همه‌چیزدانی همگانی است»

مهدی منتظر قائم در نشست علمی «افکار سازی و افکار سوزی شبکه های اجتماعی مجازی» گفت: ما نتوانسته‌ایم معیارهای نخبگی و پختگی را در شبکه‌های اجتماعی اعمال کنیم و جریان مرکزی به سمت روزمرگی و تحلیل‌های سطحی و مصرفی پیش می‌رود.

موضوع‌های پیشنهادی: ،

بررسی ابعاد و پیامدهای شبکه‌های اجتماعی موبایلی در دانشگاه علامه

نشست «شبکه‌های اجتماعی موبایلی؛ ابعاد و پیامدها» در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) برگزار می‌شود.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ،