بایگانی‌های مرتبط با » نی نی وبلاگ

از ورد پرس تا نی‌نی‌بلاگ؛

تغییرات سرویس‌دهنده‌های وبلاگی در پاییز

سرویس‌دهنده‌های وبلاگی با بروزرسانی سیستم‌های خود امکانات چدیدی را برای کاربران خود فراهم کردند.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ،
از ورد پرس تا نی‌نی‌بلاگ؛

امکانات جدید سرویس‌دهنده‌های فارسی

تعدد سرویس دهنده‌های وبلاگی و افزایش فعالیت آن‌ها از یک سو و حوصله کم خوانندگان برای پیگیری اخبار کامل سرویس دهنده‌ها باعث شد تا از این پس در پایان هر هفته آخرین تحولات سرویس دهنده‌های وبلاگی را در مطلبی واحد گزارش کنیم.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ،

فعالیت‌ها و امکانات جدید سرویس‌دهنده‌های وبلاگی

تعدد سرویس دهنده‌های وبلاگی و افزایش فعالیت آن‌ها از یک سو و حوصله کم خوانندگان برای پیگیری اخبار کامل سرویس دهنده‌ها باعث شد تا از این پس در پایان هر هفته آخرین تحولات سرویس دهنده‌های وبلاگی را در مطلبی واحد گزارش کنیم.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ،

اضافه‌شدن قالب‌ها و امکانات جدید در «نی‌نی وبلاگ»

سرویس‌دهنده وبلاگی «نی‌نی وبلاگ» امکانات و قالب‌های جدید را برای کاربران خود مهیا ساخته است.

موضوع‌های پیشنهادی: ،

آغاز جشنواره تابستانی«نی نی بلاگ»

شرکت در جشنواره «نی نی بلاگ» برای کلیه کاربران اینترنت که دارای یک آدرس ایمیل برای ارسال عکس کودک خود هستند، آزاد است.

موضوع‌های پیشنهادی:

یک سالگی «نی نی وبلاگ» و برگزاری مسابقه ویژه کاربران

سرویس دهنده وبلاگ “نی نی وبلاگ” به مناسبت یک سالگی خود اقدام به برگزاری مسابقه در بین کاربران خود کرده است.

موضوع‌های پیشنهادی: