بایگانی‌های مرتبط با » ویسگون

محمدحسین جلالی؛ مدیر اپلیکیشن های ویگسون و پارسوید

جولان اپلیکیشن های خارجی در دست انداز ابزار داخلی

در بحث مجوز بسیاری از اپلیکشن‌های خارجی بدون مجوز در کشور ما فعالیت می‌کنند و کسی هم به آن‌ها خرده نمی‌گیرد اما اگر یک اپلیکشن داخلی بخواهد راه بیفتد ده‌ها مجوز از قسمت‌های مختلف نیاز دارد.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ،