بایگانی‌های مرتبط با » OTT

فیلم/۳: شبکه‌های موبایلی در کافه سؤال

«کافه سؤال» به بررسی شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ،

فیلم/۲: شبکه‌های موبایلی در کافه سؤال

برنامه تلویزیونی «کافه سؤال» به بررسی شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ،

فیلم/۱:شبکه‌های موبایلی در کافه سؤال

«کافه سؤال» به بررسی شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ، ، ،

«کافه سؤال» با موضوع «شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه و تأثیر آن‌ها بر روی سبک زندگی» ساعت ۲۱ از شبکه دوم سیما پخش می‌شود

برنامه «کافه سؤال» با موضوع شبکه‌های ارتباطی موبایل و تأثیر آن‌ها بر سبک زندگی شنبه ۲۰ دی ساعت ۲۱ از شبکه دوم سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

موضوع‌های پیشنهادی: ، ، ،

فیلم/شبکه‌های اجتماعی موبایلی در برنامه گلبرگ(4)

برنامه تلویزیونی گلبرگ به موضوع شبکه‌های اجتماعی موبایلی پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ،

فیلم/شبکه‌های اجتماعی موبایلی در برنامه گلبرگ(3)

برنامه تلویزیونی گلبرگ به موضوع شبکه‌های اجتماعی موبایلی پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ،

فیلم/شبکه‌های اجتماعی موبایلی در برنامه گلبرگ(2)

برنامه تلویزیونی گلبرگ به موضوع شبکه‌های اجتماعی موبایلی پرداخت.

موضوع‌های پیشنهادی: ،

فیلم/شبکه‌های اجتماعی موبایلی در برنامه گلبرگ(1)

موضوع «شبکه‌های اجتماعی موبایلی» در برنامه گلبرگ مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع‌های پیشنهادی: ،